شروع کلاس های درس دربسترفضای مجازی

در مورخه 14فرودین ماه 1400 شروع کلاسهای درس باتوجه به شرایط زرد کرونایی شهرستان بصورت مجازی انجام پذیرفت.

پس از تعطیلات نوروز 1400؛با توجه به شرایط کرونایی ابلاغی ازجانب ستادملی مبارزه که درشرایط زرد و نارنجی موجود شهرستان مبنی بر برگزاری کلاسها بطور غیرحضوری باحضور کادراجرایی و دبیران محترم درمحل آموزشگاه ورعایت کلیه پروتکل های بهداشتی کلاس های درس طبق برنامه درسی بطور غیرحضوری دربستر فضای مجازی برگزارگردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 16/20